Takayoshi Nakai
JPN / ENG

09/10/2023

『非奏-mixture slam-』- Live video


Takayoshi Nakai played 『非奏-mixture slam-』at a Live on July 30th, 2023.